Depart. of General Affairs

ShiWei

Shi Wei Director

Direct Line: +886-2-8512-8245
Fax: +886-2-2601-3386
Email:shiwei@kcislk.ntpc.edu.tw

Admin Section
Amy Lu Coordinator

Direct Line: +886-2-8512-8253
Fax: +886-2-2601-3386
Email:amylu@kcislk.ntpc.edu.tw

Procurement Section
Wen Yi Yan Coordinator

Direct Line: +886-2-8512-8255
Fax: +886-2-2601-3386
Email:wenyiyan@kcislk.ntpc.edu.tw

Maintenance Affairs Section
Jerry Li Coordinator

Direct Line: +886-2-8512-8247
Fax: +886-2-2601-3386
Email:jerryli@kcislk.ntpc.edu.tw

en_USEnglish
Scroll to Top